Scepticisme – par. 2.5 – antwoorden

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – par. 2.5 – antwoorden

Paragraaf 2.5 (Kant)

  1. Wat bedoelt Kant met “iets bestendigs” dat de zintuiglijke ervaringen voortbrengt? Verwerk in je antwoord de ervaringen van eerdere gebeurtenissen.

Bij ervaren op basis van eerdere gebeurtenissen iets bestendigd, zodanig dat wat we empirisch ontvangen denken eerder ontvangen te hebben. Dit impliceert een structuur waarin bestendigheid bestaat.

  1. In hoeverre is “iets bestendigs” uit vraag 1 een kritiek op de filosofie van George Berkeley?

Berkeley stelt Esse est percepi (Bestaan is waargenomen worden). Daarmee stelt hij dat we alles direct waarnemen en dat iets louter bestaat voor zover we het waarnemen. Bestaan zit dus kort door de bocht in ons hoofd. Hoe kan het dan dat we iedere ochtend niet opnieuw taal hoeven te leren, structuur hoeven leren begrijpen etc. Berkeley heeft daar God voor nodig die dat dan voor ons construeert. Helaas.

  1. Wat is het verschil tussen transcendent en transcendentaal?

Transcendent betreft alles wat we niet kunnen weten, volledig los van onze wereld (die we empirisch kunnen vatten), dat transcendeert, boven ons staat. God

Transcendentaal betreft de manier hoe we kennis vergaren. De a priori aanwezige categorieën van ruimte, tijd.

  1. Kant lijkt de twijfel over een onafhankelijke wereld te leggen in de opvatting dat je alleen over iets kunt twijfelen als het ook daadwerkelijk bestaat. Hoe komt het dat Kant, in het licht van deze twijfel, wordt ingedeeld bij de idealisten?

De mens is zich bewust van wat hij (of zij) ziet in de buitenwereld, maar is zich niet (direct) bewust hoe hij deze buitenwereld ziet (in ruimte en tijd). Daarmee legt hij bepaalde onbewuste structuren op aan de manier hoe we de wereld ervaren.

Idealisme is de filosofische stroming die alles tot een geestelijk beginsel wil herleiden. Zoals Berkeley alles in de geest wilde leggen. Kant doet dit ergens ook, door de transcendentale categorieën (in de geest?) op te leggen aan de ervaringen van de buitenwereld.

  1. Wat bedoelt Kant met de buitenwereld die met ons bestaan verbonden is en hoe kunnen we dat begrijpen als een bewustzijn van ons bestaan in de tijd?

We kunnen ons slechts ervaren in een ruimte en een tijd als er iets is dat daarboven staat en deze ruimte en tijd (voor ons?) construeert.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × 3 =