Scepticisme – par. 3.6 + 3.7

  1. Wat is het verschil tussen inductie, deductie en abductie?
  2. Leg uit wat het verschil is tussen ondergecodeerde en overgecodeerde abductie? Leg je antwoord uit aan de hand van een voorbeeld.
  3. Sherlock Holmes (zie filmpje) spreekt vaak over deductie. Zijn redeneringen zijn voor hem niets meer dan logische deductieve stappen naar de uiteindelijke conclusie (het weten dat). Leg uit waarom Sherlock Holmes beter over creatieve abductie kan spreken dan over deductie.
  4. Leg uit in hoeverre er in de film Rear Window, sprake is van creatieve abductie.
  5. Wanneer zou er wel sprake kunnen zijn van deductie in plaats van (creatieve) abductie?
  6. Hoe verhouden “afleiding naar de beste verklaring” en “creatieve abductie” zich tot elkaar?

 

Geef een reactie

3 × een =