Scepticisme – par. 4.1 – antw.

Een niet onderzochte les is het niet waard gegeven te worden.

Scepticisme – par. 4.1 – antw.

  1. Ga naar de (Google) app-store en download de Eliza app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cc.eliza. Probeer de app een beetje uit. Stel eens een paar vragen. Kun je je voorstellen dat midden jaren 60 veel mensen toen dachten dat Eliza een echt mens is? Eigen mening.
  2. In hoeverre laat Eliza voor het eerst het probleem van “Andere Geesten” zien? Verwerk in je antwoord de Turin-test van Alan Turing. De vraag gaat over de vraag naar wat (een) geest is. Kunnen we computers (AI) ontwikkelen die “vrij” denken en die we niet meer kunnen onderscheiden van mensen? En als deze “Andere Geesten” (AI/computers) een onderdeel worden van onze opvoeding, hoe zien en ervaren we het verschil dan nog? Eliza laat voor het eerst zien, dat het een uitdaging is voor mensen om het verschil tussen mensen en niet-mensen te zien. En dit heeft ook met kennis te maken, maar misschien is het zelfs zo dat er qua uiterlijk/gedrag op een gegeven moment geen verschil meer is.

3. Wat is conceptueel scepticisme en waardoor speelt het concept “andere geesten” een centrale rol binnen het conceptueel scepticisme? Het conceptueel scepticisme gaat over het idee in hoeverre het mogelijk is om persoonlijke ideeën precies hetzelfde over te dragen door middel van (lichaams)taal naar de ander? Kan ik mijn gevoel van liefde, of mijn opvatting van het goede leven of mijn manier van leren wel overdragen naar iemand anders? Kan ik deze concepten 1-op-1 kopiëren naar een andere geest?

4. Beschikt een robot, die de Turing-test doorstaat, over een geest? Verwerk in je antwoord ook het begrip “belevingswereld”. De vraag die hier wordt gesteld is de vraag of een robot/computer/AI kan beschikken over een innerlijke beleving en daarnaast of deze innerlijk beleving altijd een innerlijke beleving is zoals mensen deze beleven. AI kan wellicht een innerlijk proces hebben dat wij als mensen theoretisch niet begrijpen als beleving, maar op grond waarop definiëren we dan beleving?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

achttien + 4 =