Scepticisme – par. 5.2 – vragen

  1. Bekritiseer het coherentisme vanuit het idee dat het moeilijk is om bepaalde informatie “juist” te beoordelen. Wat is juist, wat is de juiste informatie?
  2. Wat zijn de overeenkomsten tussen wetenschappelijke en activistische sceptici en de pyrronisten?
  3. Wat zijn de verschillen tussen wetenschappelijke en activistische sceptici en de pyrronisten?
  4. Lees “het juiste alternatief” van Karin den Heijer. https://didactiefonline.nl/blog/vriend-en-vijand/het-juiste-alternatief
  5. In hoeverre biedt Karin den Heijer het “juiste alternatief”? Op basis van welk coherent systeem, beoordeelt den Heijer het “juiste alternatief”?
  6. Hoe denk je zelf over Het Alternatief van Rene Kneyber en het juiste alternatief van Karin den Heijer en wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Scepticisme – par. 5.1 – antw.

  1. Leg aan de hand van Cecile’s verhaal uit wat de correspondentietheorie inhoudt. De vraag is in hoeverre het relevant is om in een bepaalde context te kijken of een argumentatie, zoals gegeven door Cecile, correspondeert met de feiten.
  2. Bekijk de missie en visie van het Udens College en leg uit in hoeverre deze missie en visie coherent is. Analyseer de centrale begrippen en vergelijk deze met elkaar op basis van consistentie. Neem bijvoorbeeld de begrippen persoonsvorming en gepersonaliseerd leren. Zie:https://www.udenscollege.nl/udens/missie-en-visie/.
  3. Werk een gedachte-experiment uit waarbij je feiten stipuleert, maar vanuit verschillende mogelijke verklaringen voortkomen. Eigen opdracht.