Rechtsstaat (6)

  1. Vergelijk het strafproces zoals deze in het boek staat op pagina 58 (par. 6.2) met de online uitleg over het strafrechtelijke proces binnen het volwassenstrafrecht op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Strafrecht/Procedures/Paginas/Strafrechtelijke-procedure.aspx#042e6e5c-fcaa-4b4b-bac5-72ff500509e2994b3521-f8ee-40ac-a77d-21a0de9d26c717
  2. Waarom wordt er een verschil gemaakt tussen volwassenenstrafrecht en jeugdstrafrecht? (Zie ook pagina 68)
  3. Wat is het verschil tussen het volwassenenstrafrecht en jeugdstrafrecht?
  4. Bekijk vraag 16 “Welke theorie hoort erbij?” en lees pagina 62 en stel aan de hand van deze theorieën een tweetal vragen die je eventueel aan een ex-gedetineerde zou kunnen stellen.

+ Maak de opdrachten uit het werkboek hoofdstuk 6!