Wetenschapsfilosofie – les 3

Antwoorden extra vragen les 2.

 1. Analyseer het begrip “demarcatiecriterium”. Een onderscheidende grens tussen een mening en wetenschap.
 2. Waar staat positivisme voor? Verwerk in je antwoord de begrippen kwantiteit en empirie. De wetenschappelijke benadering gericht op de volgende eisen: onderzoek op basis van waarneming en in cijfers uitgedrukt.
 3. Wat is het verschil tussen analytische en synthetische uitspraken? Maak dit duidelijk aan de hand van een voorbeeld. Analytisch uitspraken zijn uitspraken die logisch en deductief zijn zoals de wiskunde. 1+1 is inherent 2. Synthetische uitspraken zijn uitspraken waarbij twee zaken samengevoegd worden tot een conclusie: Als dit (zaak 1) dan dat (zaak 2). Als x hard leert dan haalt x goede punt. Op het gebied van motivatie scoren leerlingen op het UC een 7,4 gemiddeld.
 4. Leg uit waar het verificatieprincipe voor staat. Er is een theorie: gemotiveerde leerlingen halen betere punten. Om deze theorie/regel zeker te kunnen stellen ga je alle leerlingen checken/verifiëren in de hele wereld.
 5. Welk model hanteren de logisch-positivisten? Onderzoek bouwt voort op waarneming en wordt in cijfers uitgedrukt + de redeneringen moeten logisch en navolgbaar zijn. Het model wat de logisch-positivisten omarmen is de empirische cyclus. Zie onderaan foto. Hierbij gaat het om het idee hoe van een “waarneming” tot een algemene theorie te komen (inductie) (deze leerling scoort hoog -> alle leerlingen scoren hoog) en hoe van een theorie naar een specifieke waarneming te komen (deductie)
  (gemotiveerde leerlingen scoren hoger -> ik zie een gemotiveerde leerling -> scoort deze leerling hoger) .
 6. Reflecteer op het profielwerkstuk vanuit het demarcatiecriterium van de logisch-positivisten (verificatie). Verwerk hierin het model en de begrippen kwantiteit en empirie. Eigen opdracht.
 7. Voor logisch-positivisten blijft alleen de logica als onderdeel van de filosofie in de wetenschap over. Metafysica en ethiek behoren volgens de logisch-positivisten tot het domein van de kunst. Ben je het hier mee eens? Eigen mening/argumentatie. Metafysica is het gebied van de filosofie dat zich bezighoudt met alles wat voorafgaat aan de natuur. Bedenk je eens: Nog voordat ik de natuur ervaar of waarneem, is de manier hoe ik ervaar of waarneem wellicht op een bepaalde manier “geprogrammeerd”. Wat is deze programmering? Kan ik deze vatten? Alles wat ik waarneem, neem ik waar met behulp van taal, vanuit een bepaalde culturele achtergrond, in een bepaalde ruimte, terwijl er tijd voorbij gaat… Allemaal zaken die ik niet los kan denken maar altijd aanwezig zijn. Deze zaken gaan vooraf aan de natuur in die zin dat deze zaken bepalen hoe ik de natuur ervaar. Daarom heeft God ook altijd een metafysisch element. God heeft de natuur geschapen en gaat vooraf aan de natuur.
 8. Waar staat het inductieprobleem van Hume voor? Synthetische uitspraken (als zaak x dan zaak y) zijn niet in alle gevallen te verifiëren. Je kunt nooit alle gevallen/zaken checken. Er kan best een uitzondering zijn.
 9. Geef een voorbeeld van het confirmatiecriterium als demarcatiecriterium. Confirmeren is hetzelfde als verifiëren, maar verschilt dusdanig dat confirmeren niet vertrekt vanuit de verplichting alle zaken te checken. Confirmatie vindt alleen plaats als iemand “toevallig” een zaak tegenkomt en denkt: “Hey, laat ik deze zaak een checken aan de hand van de theorie”. Maar dan weet je nog steeds niet of de theorie in alle gevallen klopt.
 10. Hoe komt het dat het inductieprobleem van Hume ervoor zorgt dat het verificatiecriterium wordt verzwakt tot het confirmatiecriterium? Zie vraag 9.
 11. Extra vragen bij: “2. Wat is wetenschappelijk?” Zie extra vragen uit het tekstboek

Deze week: vragen 16,17 en 18 uit het tekstboek over Karl Popper.

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2020%2Fjun%2F03%2Fcovid-19-surgisphere-who-world-health-organization-hydroxychloroquine%3FCMP%3DShare_AndroidApp_Messenger%26fbclid%3DIwAR36YG2JBZPZpJisi1qNGkXtlaey8rqYUKZ5yP47BbN7vuVJioZXxyE6vR8&h=AT3c2WEHO184g6D5skeIDCfXwPtjfCb1q847ZEyamAvBGl5tJ9B4HeHCWbi-FWGZcnNBZsbt_uRiPtC8OLehqH6Ssi2LMkgEb9lQAogCRB9a_b9Ksbl0WP0jt9Q