God is dood

Geef een reactie

Volgens Nietzsche is er zonder God geen filosofische verklaring voor de aanwezigheid van een (gedeelde) bron van waaruit morele waarden voortkomen. Wat wordt er bedoeld met morele waarden? Wat wordt er bedoeld met een (gedeelde) bron? Waarom vervalt het leven zonder God onvermijdelijk in nihilisme? Wat betekent nihilisme? Nihilisme omvat zowel het gebrek aan a. […]

Meer lezen...

Tronto – PPT & opname

Geef een reactie
Meer lezen...

Nietzsche – Week 1

Geef een reactie
Meer lezen...

Reader – Nietzsche

Geef een reactie
Meer lezen...

Filosofie – Periode 2 – 2020/2021

Geef een reactie
Meer lezen...

PTA’s 2020-2021

Geef een reactie
Meer lezen...

PPT – HGL – Week 7

Geef een reactie
Meer lezen...

Trechteren – workshop

Geef een reactie
Meer lezen...

Durf te denken – Wijsgerige antropologie

Geef een reactie
Meer lezen...

De oude Grieken

Geef een reactie

1. De pre-socratici2a. Wie zijn de pre-socratici? Wat bestudeerden de pre-socratici vooral?2b. Wat bestudeerde Socrates? In hoeverre is dit een breuk met het verleden? Wat is, denk jij, de impact van deze verandering/breuk met het verleden op de ontwikkeling van de mens?2c. Wat is de waarde van een levensvisie waar het niet gaat om het claimen […]

Meer lezen...