Een niet onderzochte les is het niet waard om te doceren.

Je kunt niet de leugen niet willen opgeven en de waarheid zeggen. (L. Wittgenstein)

Wat maakt de mens? Inleiding + paragraaf 6.1

Stel je voor dat een honkbalspeler met jarenlange ervaring op het veld zich bewust is geworden van subtiele patronen in de dynamische interactie tussen zichzelf en de bal tijdens het spel. Bespreek de relatie tussen de ervaring van de honkbalspeler en belichaamde cognitie. a) Dynamische Interactie en Bewustzijn: Beschrijf kort hoe de ervaren honkbalspeler gevoelig…
Lees meer

Wat maakt de mens? Paragraaf 5.4

In een Machine Learning-project wordt een model getraind om handgeschreven cijfers te herkennen. Het model maakt gebruik van binaire code om de pixelwaarden van elk beeld te representeren. Het volledige proces omvat ook neurale netwerken. 2. In de biologie spelen neuronen een cruciale rol in de hersenen. Deze neuronen hebben structurele componenten zoals dendrieten, axonen,…
Lees meer

Wat maakt de mens? Paragraaf 5.3

In 1997 versloeg IBM’s Deep Blue schaakgrootmeester Garry Kasparov, wat destijds werd beschouwd als een mijlpaal in de geschiedenis van artificiële intelligentie. Echter, Herbert Dreyfus heeft kritiek geuit op het optimisme rondom AI, waarbij hij stelt dat voorstanders van AI kennis ten onrechte verwarren met menselijke vaardigheden zoals schrijven, redeneren en interpreteren. a) Bespreek kort…
Lees meer

Wat maakt de mens? Paragraaf 5.2

Blade Runner Turing Test – YouTube

Wat maakt de mens? Kwestie 1: paragraaf 1.1

5. Fenomenologen stellen dat er geen fundamenteel verschil is tussen denken en doen. Descartes lijkt dit onderscheid wel te maken. Leg uit waarin deze twee benaderingen van elkaar verschillen. Gebruik in je antwoord de vorm van denken: “denken in beweging” (p. 32 onderaan). Hint: Fenomenologen stellen dat je denkt terwijl je iets doet en dat…
Lees meer