Filosofie Eindexamen Symposium – Hoofdstuk 2

Geef een reactie
Meer lezen...

HGL – Week 21

Geef een reactie

61. De kandidaten kunnen de volgende vijf soorten argumenten in het milieudebat uitleggen, beoordelen, toepassen en er voorbeelden van geven: actueel antropocentrisch, intergenerationeel, geen lijden toebrengen aan wat lijden kan, intrinsieke waarde van de natuur en deep ecology. Antropocentrisch denken: de mens (antropos) staat centraal. De mens is de maat der dingen. De mens bepaalt […]

Meer lezen...

HGL – Week 20 – par. 7

Geef een reactie

56. De kandidaten kunnen de volgende opvattingen die een ‘lichaamsethiek’ voorbereiden, uitleggen, toepassen en beoordelen: –– de opvatting van de stoïcijnen dat een levenshouding van apatheia kan worden bereikt door de passies met de rede onder bedwang te houden;– de opvatting van Plato en Aristoteles waarin het lustvol verlangen (epithumia) tegenover de emotionele bezieling (thymos) […]

Meer lezen...

HGL – Week 20

Geef een reactie

54. De kandidaten kunnen met voorbeelden uitleggen dat passies zich volgens Freud manifesteren buiten het bewustzijn om, onder meer in ons consumptiegedrag. Daarbij kunnen zij hierover een beargumenteerd standpunt innemen. Freud onderscheidt drie delen van de “persoonlijkheid”, namelijk: I. Über-ich (overstijgende ik/superego)II. Ich (ik/ego)III. Es (het/it) Über-ich – De mens ontwikkelt zich vanaf de geboorte. […]

Meer lezen...

Introductieles 3VWO

Geef een reactie

1. Wat voor vragen komen er op zo’n toets? Ik voorzie je hierbij van een aantal voorbeeldvragen uit verschillende toetsen uit leerjaar 4, 5 en 6. Ik hoop wel dat je begrijpt, dat je zonder kennis en studie deze vragen waarschijnlijk niet zo makkelijk kunt beantwoorden. Gemiddeld halen leerlingen een 6,5 en variëren de examenresultaten […]

Meer lezen...

HGL – Week 19

Geef een reactie

52. De kandidaten kunnen de opvatting van Bentham uitleggen, toepassen en beoordelen dat ons handelen wordt bepaald door het nutsprincipe en de mens primair wordt begrepen als een belichaamd zelf dat allerlei prikkels ondergaat en gedreven wordt door het najagen van genot en het voorkomen van pijn. Tevens kunnen zij uitleggen dat Benthams benadering een […]

Meer lezen...

Kenleer – Antwoorden

Geef een reactie
Meer lezen...

HGL – Week 18

1 reactie

Een nadruk op de geest (Plato/Decartes) en het denken en streven naar het zuivere idee, kan er voor zorgen dat het lichaam ondergeschikt wordt gemaakt aan de geest. Het lichaam wordt dan een soort van vervoersmiddel voor de geest. Zo zijn er mensen, met name in Silicon Valley, die claimen dat het brein geheel en […]

Meer lezen...

Maatwerk – VWO

Geef een reactie
Meer lezen...

Filosofie – periode 3 – 2019

Geef een reactie
Meer lezen...