E&F – Toetsstof

Geef een reactie

Week 1: Oikonomos & Chrematistiek (Aristoteles) / Moderniteit & Rationaliteit / Economische rationaliteit & Homo Economicushttps://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/ef-week-1/ Week 2: Max Weber / Bureaucratie & formaliteit / Instituut als samenwerkingsverband / “Division of labourhttps://filosofie.gruijthuijzen.nl/category/ef-week-2/ Week 3: Adam Smith / Vrije markt & Arbeid & Arbeidsdeling / Washington Consensus / Greed is Good / De onzichtbare hand / […]

Meer lezen...

E&F Week 4

Geef een reactie

22. De kandidaten kunnen uitleggen dat volgens Marx de vrije markt, die gebaseerd is op privébezit van productiemiddelen, op gespannen voet staat met het goede leven. Daarbij kunnen ze uitleggen welke rol het kapitaal daarin volgens Marx speelt.  Zowel Karl Marx als Adam Smith anticiperen op een nieuwe wereld waarin producten steeds breder beschikbaar wordt […]

Meer lezen...

E&F Week 3

Geef een reactie

21. De kandidaten kunnen uitleggen dat volgens Smith welvaart voor een ieder komt door arbeid, arbeidsdeling en vrije markt. Daarbij kunnen ze: – Smiths opvatting van een markt betrekken en aangeven welke vooronderstellingen hierbij in het geding zijn; – weergeven welke ‘dehumaniserende effecten’ er volgens Smith bij een vergaande arbeidsdeling zullen optreden.  Adam Smith wordt door veel […]

Meer lezen...

HGL – Week 17

Geef een reactie

44. De kandidaten kunnen Foucaults kritiek op instituties aan de hand van de begrippen macht, onderdrukking, normalisering en disciplinering uitleggen, toepassen en beoordelen. Foucault: Foucault brengt drie filosofen samen tot een groot verborgen concept achter instituten. Ieder instituut is gevormd door diegenen (Marx) die macht (Nietzsche) willen (Heidegger/Hegel). Diegenen is bijvoorbeeld de bourgeoisie. De bourgeoisie […]

Meer lezen...

HGL – Week 16

Geef een reactie

45. De kandidaten kunnen de kritiek van Habermas op het proces van modernisering weergeven aan de hand van het onderscheid tussen instrumentele en communicatieve rationaliteit. Daarbij kunnen zij de opvatting van Habermas dat de leefwereld en het goede leven kunnen worden gekoloniseerd door het bureaucratische en het economische systeem uitleggen, toepassen en beoordelen. Habermas komt […]

Meer lezen...

HGL – Week 15

Geef een reactie

43. De kandidaten kunnen met behulp van de begrippen onderbouw, bovenbouw, bourgeoisie, klassenbelang en vals bewustzijn de kritiek van Marx op instituties uitleggen, toepassen en beoordelen. De onderbouwI. Het wezen van de mens: Hegel -> bewustzijn/denken -> de mens begrijpt zichzelf als een wezen tussen het eigene en de buitenwereld in en kan hierop reflecteren […]

Meer lezen...

HGL – Week 14

2 reacties

Hoofdstuk 8 De Januskop van instituties (8.2 t/m 8.4 en 8.6)41. De kandidaten kunnen een definitie geven van het begrip institutie en het onderscheid aangeven tussen harde en zachte instituties. Daarbij kunnen zij beargumenteren dat het goede leven zonder instituties niet denkbaar is maar dat instituties ook een bedreiging kunnen zijn voor het goede leven. […]

Meer lezen...

E&F – Week 2

Geef een reactie

Instituten maken gezamenlijk handelen mogelijk en overstijgen het individu. Dit kan voor sommige individuen dwingend overkomen wanneer het individu zijn of haar zin niet krijgt. Daarnaast kunnen instituten ook te veel of te weinig regelen. Dit is telkens een politieke afweging. Tevens kunnen instituten ook de manier hoe mensen denken over samen leven beïnvloeden. Zo […]

Meer lezen...

HGL – Deel 2 – Essay 1

4 reacties

Vul hieronder de linkjes naar essay 1 van deel 2 van het boek het Goede Leven en de Vrije Markt.

Meer lezen...

Eapril 2019 – Presentation Praise the Teacher! (Tartu, Estonia)

Geef een reactie
Meer lezen...