Een niet onderzochte les is het niet waard om te doceren.

Je kunt niet de leugen niet willen opgeven en de waarheid zeggen. (L. Wittgenstein)

De oude Grieken – de presocraten

De presocraten zijn filosofen die vóór (pre) Socrates leefden in het oude Griekenland, met name in Zuid-Italië en klein Azië en/óf niet door hem werden geïnspireerd en/of beïnvloed. Lees ook: De presocraten als pioniers van de westerse filosofie | Mens en Samenleving: Filosofie (infonu.nl). 1. De presocraten. 1a. Er zijn nauwelijks geschriften bewaard gebleven van…
Lees meer

Wat is filosofie? The School of Athens

NBI – School of Athens (Scuola di Atene) (newbanner.com)

Wat is filosofie? Socrates

Wat is filosofie? | Tilburg University Wat is filosofie? Filosofie betekent in het grieks: houden van wijsheid (filo = houden van, sophia = wijsheid). Een filosoof wil dus heel graag wijs, oftewel slim, worden! Wil jij dat ook? Dan ben je misschien wel een filosoof. Wijs word je volgens filosofen niet wanneer je ergens een…
Lees meer

Project klas 2

Les 1: Utopie & DystopieUtopie: Ou (niet) +Topos (plaats). Denk aan topografie (het beschrijven (graferen) van plaatsen). Een utopie is een niet bestaande plaats. Een Utopie is dus een plaats die alleen maar in je gedachten en dromen kan bestaan.Utopie is een DROOMWERELD. Dystopie: Antiutopie. Anti = tegen. Een dystopie is dus een wereld óók…
Lees meer

Levensbeschouwing – aantekeningen

4-9-2024 Zin: Zoekresultaten (etymologiebank.nl) Ik heb zin in het feestje. Ik wil graag het feestje vieren (ervaren en waarnemen). Het feestje moet mij vermaken (verkrijgen) en het doel wat er bereikt moet worden is plezier (bereiken). Zingeving: Je bent niet alleen op de wereld. Je bent in-de-wereld. De wereld moet je ook iets te bieden…
Lees meer

Wat maakt de mens? Inleiding – vragen

Op pagina 14 worden drie mogelijke antwoorden geven op de vraag naar het wezen van de mens. Deze drie zijn:I. De mens als Animal Rationale / redelijk dier (Aristoteles)II. De mens als Res Cogitans (denkend ding) in tegenstelling tot het dier dat slechts bestaat als Res Extense (uitgebreid ding, lichaam).III. De mens als Christelijke kroon…
Lees meer

Wat maakt de mens? Syllabus

syllabus_filosofie_vwo_2024_versie_4.pdf (examenblad.nl)

Wat maakt de mens? Inleiding

Algemene eindtermen 2. De kandidaten kunnen een begripsanalyse maken van de begrippen ‘het wezen van de mens,‘lichaam’ en ‘techniek’. Daartoe kunnen zij: 3. De kandidaten kunnen verschillende manieren waarop wetenschap en techniek de filosofische vraagnaar de mens beïnvloeden herkennen, uitleggen, vergelijken, toepassen en evalueren aan de handvan voorbeelden en casussen 4. De kandidaten kunnen uitleggen…
Lees meer

PTA’s 2023-2024