Een niet onderzochte les is het niet waard om te doceren.

Je kunt niet de leugen niet willen opgeven en de waarheid zeggen. (L. Wittgenstein)

Charles Darwin – vragen

Definieer het begrip evolutie. Leg aan de hand van een eigen voorbeeld uit wat Bas Haring verstaat onder de twee soorten van evolutie. Geef hierbij ook aan wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen deze twee soorten van evolutie. Verwerk hierin ook de drie criteria van (culturele) evolutie. Welke rol speelt toeval in de evolutietheorie?…
Lees meer

Charles Darwin (evolutietheorie)

Evolutie van soorten en ideeën Waarom zorgen mensen voor hun familie? Hoe zijn onze normen en waarden ontstaan? Bas Haring onderzoekt dit soort vragen vanuit het perspectief van de evolutietheorie. Hij beargumenteert dat niet alleen plant- en diersoorten een evolutieproces doormaken, maar dat ook ideeën onderhevig zijn aan het evolutieproces. Bas Haring, Kaas en de evolutietheorie (2001)…
Lees meer

HGL – Week 9 – aantekeningen

Resumé (waar komen we vandaan?) Industrialisatie Breuk met het verleden (van feodaal stelsel naar burgerij) Materialisme (productie en beschikbaarheid van producten neemt toe) Locke   Bezit (producten door menselijke creativiteit) -> onvervreembare rechten -> rechtsstaat (trias politica) -> bescherming van bezit (niet door natuur, maar door de mens / cultuur georganiseerd. Voorbeeld: Russisch kapitaal door…
Lees meer

Wijsgerige antropologie – rationaliteit

Rationality: the quality of being based on clear thought and reason, or of making decisions based on clear thought and reason. (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rationality) Bounded Rationality 2. Prisoner’s dilemma 3. Homo economicus / moraliteit 4. Retorica / emoties